INFORMACJE

REGULAMIN

1. Goście przebywający w Domkach Lubianych, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okreS pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.
2. Do korzystania z domku letniskowych uprawnione są osoby zameldowane.  W domku Julia i Aleksander może zamieszkiwać maksymalnie 8 osób, w domku Kacper maksymalnie 10 osób.
3. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji czy pobytu Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.
4. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 12:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.
5. Jest możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, jeśli poza okresem umówionym  nie nastąpiła rezerwacja.
6. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku.
7. Organizowanie imprez (tj. urodzin, wieczorów kawalerskich/panieńskich) w naszym obiekcie jest niedozwolone.
8. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku oraz jeśli zostaną zauważone podczas zameldowania. 
9. Za dodatkową opłatą akceptujemy zwierzęta w naszym obiekcie. Należy zgłosić przyjazd ze zwierzęciem. Zwierzęta powinny przebywać na dolnym piętrze. Nie wyrażamy zgody aby pupile spały w łóżkach i na fotelach/sofach.
10. Rezerwacja domku potwierdzona zostanie po wpłacie zadatku stanowiącego 30% całej należności. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić 2 tygodnie przed przyjazdem.
11. Ewentualna całkowita rezygnacja z pobytu może nastąpić nie później niż 14 dni przed datą przyjazdu. W tym przypadku zadatek zwracany jest w formie vouchera.
12. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku poniżej 14 dni przed datą przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi.
13. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.
14. Gość ma możliwość zmiany terminu do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu.
15. W przypadku rezygnacji, która pozostaje w bezpośrednim związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 zwracana jest pełna kwota wpłaconego zadatku.
16. Ze względu na aktualną sytuację odwiedziny w naszych domkach są NIEDOZWOLONE. W domku mogą przebywać tylko osoby objęte rezerwacją.
17. Wystawiamy faktury VAT. Prosimy o poinformowanie o konieczności wystawienia faktury podczas dokonywania rezerwacji.
18. Zawsze prosimy Gości o weryfikację stanu domku i wyposażenia. W razie zauważonych usterek prosimy o przesłanie zdjęć do godziny od przyjazdu.
19. Dodatkowo pobierana jest opłata serwisowa w wysokości 150 zł/pobyt.